OKUYAY Platformu

Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Türkiye Yayıncılar Birliğine verdiği hibeyle kurulan OKUYAY Platformu’yla, okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere, gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz.

Uzun adı Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu olan projemiz için kurduğumuz ofiste proje ekibi çalışmalarını sürdürürken ortaklarımızla toplantılar yapıyor; OKUYAY Buluşmaları’nda ilgilileri ve kitaplığımıza gelecek ziyaretçileri misafir ediyoruz.

Platform ofisimizin okuma kültürüyle ilgilenen herkese açık olmasını planladık. Belirlenen günlerde ofisimize yapacağınız ziyaretlerde kitaplığımızdaki kitap, dergi vb. materyallerden yararlanabilirsiniz.

Okuma kültürü için yaptığınız çalışmalarınızı, etkinliklerinizi bizimle paylaşmak için platformumuzu ziyaret eder ve yapacağımız buluşmalara katılırsanız sizlerle tanışmak bizim için son derece kıymetli olacaktır. Katkılarınız ve önerileriniz platform etkinliklerinin verimini arttıracaktır.

Öte yandan platformumuzun diğer STK’lerin de ziyaret edeceği ve bilgi paylaşacağı bir zemin olmasını hedefliyoruz.

Okuyay Platformu ofisi üzerinden yapacağımız buluşmaların yanı sıra bu platform etrafında bir ağ kurmayı amaçlıyoruz. Gerek WEB sitemiz üzerinden gerekse proje faaliyetleri kapsamında bize dokunan herkesin bu önemli projede birbirinden ve projemizden haberdar olması için çeşitli iletişim yollarını oluşturmak için hazırız. Proje kapsamında belirlediğimiz bölgeler dışında kalan bölgelerde faaliyet gösteren tüm STK’lere, gönüllülere, öğretmenlere, kütüphanelere ve kamu kuruluşlarına iletişim kapımız açık olacak. Platformumuz üzerinden okuma kültürüyle ilgili tüm paydaşları buluşturmak ve birbiriyle tanıştırmak istiyoruz.

Okuyayplatformu.com